αὐτός, αὐτή, αὐτό

αὐτός, αὐτή, αὐτό selbst; derselbe; er


  Singular Plural
Kasus mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.
  1. Die Bedeutung selbst hat das Pronomen αὐτός nur dann, wenn es entweder allein oder in nicht-prädikativer Stellung bei einem Nomen (Substantiv, Personalpronomen) steht. Beispiele: αὐτὸς ἐποίησε oder ὁ κύριος αὐτός
  2. ὁ αὐτός heißt derselbe. Beispiel: ὁ αὐτὸς λόγος = dasselbe Wort; ἡ αὐτὴ μάχη = derselbe Kampf;
    τὸ αὐτὸ ἄστυ = dieselbe Stadt
  3. Das Pronomen αὐτός ersetzt das Personalpronomen der 3. Person (das es so im Griechischen nicht gibt) in den obliquen Kasus (= Gen., Dat. u. Akk.).

Reflexivpronomen

ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς meiner

σεαυτοῦ, σεαυτῆς deiner

ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς seiner


    Singular Plural
Kasus G 1. Person 2. Person 3. Person 1. Person 2. Person 3. Person