Καιρός 33


_______________________________

1) ὁ Ἡρακλῆς, τὸν Ἡρακλέα (Akk.): Herakles — 2) ὁ σταθμός, -ου: der Stall — 3) ἡ κόπρος, -ου: der Mist — 4) τὸ βουκόλιον, -ου: die Rinderherde — 5) ἐκτρέπω: ich leite ab