Demonstrativpronomina

is, ea, id

is, ea, id er, sie es; dieser, diese, dieses

  Singular   Plural
Kasus mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.
 Nom. is   ea   id   eī/iī   eae   ea  
 Gen. eius   eōrum   eārum   eōrum  
 Dat. eī   eīs/iīs  
 Akk. eum   eam   id   eōs   eās   ea  
 Abl. eō   eā   eō   eīs/iīs  


hic, haec, hoc

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses

  Singular   Plural
Kasus mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.
 Nom. hic   haec   hoc   hī   hae   haec  
 Gen. huius   hōrum   hārum   hōrum  
 Dat. huic   hīs  
 Akk. hunc   hanc   noc   hōs   hās   haec  
 Abl. hōc   hāc   hōc   hīs  


ille, illa, illud

ille, illa, illud jener, jene, jenes

  Singular   Plural
Kasus mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.
 Nom. ille   illa   illud   illī   illae   illa  
 Gen. illīus   illōrum   illārum   illōrum  
 Dat. illī   illīs  
 Akk. illum   illam   illud   illōs   illās   illa  
 Abl. illō   illā   illō   illīs  


iste, ista, istud

iste, ista, istud dieser (da), diese (da), dieses (da)

  Singular   Plural
Kasus mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.
 Nom. iste   ista   istud   istī   istae   ista  
 Gen. istīus   istōrum   istārum   istōrum  
 Dat. istī   istīs  
 Akk. istum   istam   istud   istōs   istās   ista  
 Abl. istō   istā   istō   istīs